MENU

Arthur

ontwerp door William Brand

Hij verschijnt als een veroveraar zodra de duisternis is verdreven. Trots overziet hij de arena waarover hij heerst. Van achter zijn metalen gordijn werpt hij zijn wakende licht over de wereld om hem heen.