MENU

Fractal

ontwerp door william brand

Onze menselijk brein is gemaakt om orde te kunnen scheppen binnen chaos, logica te vinden in verwarring en patronen te herkennen in het onverklaarbare. Wat kunnen we verwachten van de puzzel van de exacte en toch eindeloze herhaling, die we geregeld om ons heen zien? Fractal is zowel een natuurverschijnsel, als een wiskundige reeks die een herhalend patroon vertoont.

De georganiseerde chaos van reflecterende vlakken van de Fractal verspreidt het licht schitterend in alle richtingen.